เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น....
....ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..... 

ขอเชิญร่วมงาน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้เอกโป

ขอเชิญร่วมงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป”  เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #Beyon

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2561

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดูเอกสารเพิ่มเติม

สมัครประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่บัดนี้ถึง18มกราคม2561

............เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนสาวงามสมัครประกวด "ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่"

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถแอดคิวอาโค้ด เพื่อเข้าชมกิจกรรมต่างๆหรือhttp://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm.

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

...........ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561(18-22 มค 2561)

      

ขอเชิญร่วมใจกันยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านไผ่ทุกท่าน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ใช้ไม่ได้ทั่วประเทศ            ดูราย]tgvupfhttp://www.kklocal.go.

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์(ระยะเร่งด่วนช่วงทางถนนจิระ-ขอนแก่น)

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราช พนักงาน บุคคลกล และประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ตามวันแบะเวลา ที่ออกอากาศในผังรายการวิทยุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้  &

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 (13 พ.ย.60)

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นขึ้น จึงขอเชิญ

ประปาบ้านไผ่แจ้งน้ำปะปาไม่ไหล ในวันที่ 4 พฤศิจกายน พ.ศ.2560

     เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ได้แจ้งดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านหนองหัว

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น (17พฤศิจกายน 2560 )

ในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็น โครง

เชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอใกล้เคียง ร่

จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไ

พ.ร.บ. กยศ.ใหม่ มีผลแล้ว บังคับนายจ้างหักเงินเดือนจ่ายหนี้กองทุนฯ

พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ฉบับใหม่ปี 2560 มีผลบังคับใช้แ

รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เช้าของวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ท่าน ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกอง รับการตรวจประเมินคุณธรรมแ

กิจกรรมยามเช้าเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

กิจกรรมทุกเช้า  เพื่อเป็นเวทีในการวางแผน เตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขใจ สูงวัยเมืองไผ่

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

มอบดอกไม้จันทร์ให้กับทางอำเภอบ้านไผ่ (29-04-2017)

ช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ป

ให้ความรู้พี่น้องประชาชนในการป้องกันโรคเบาหวานจาก หมอสมัคร วิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่าง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมชนประเสริฐแก้ว

เย็นวันนี้ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง,นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการให้คว

เคารพธงชาติ เช้าวันทำงาน เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน (21 สิงหาคม 2560)

เคารพธงชาติ เช้าวันทำงาน เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน (21 สิงหาคม 2560)