เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 (วัดป่าชัยวารินทร์)

#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 3/2566

#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 3/2566
      "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปพร้อมกัน" วันที่ 26 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเ

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
       "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 25 กันยายน 2566 นายชานล ธนระพีโชติ ประธานส

#โครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณ 2566 ่ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

#โครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณ 2566 ่ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 21 กันยายน 2566 นายป

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับแกนนำสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

#โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับแกนนำสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566
   "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายป

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

#ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 
   "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)

#ร่วมพิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT SCAN)
  "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 15 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธีเปิ

เทศบาลเคลื่อนที่ เข้าถึงชุมชน บริการถึงใจ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4

#เทศบาลเคลื่อนที่ เข้าถึงชุมชน บริการถึงใจ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4
  "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน"วันที่ 14 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4/2566

#ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4/2566
  "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 13 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นาย

ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
   "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 12 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิต

ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
   "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 12 กันยายน 2566 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิต

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 (KKIM 2024)

นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

#โครงการโรงเรียนสุขใจ สูงวัยเมืองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

#ประชุมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566

#โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ ชุมชนศาลเจ้า2

#โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนคลองชลประทาน

#โครงการลดโรค ลดภัย ใส่ใจบริโภคพืชผัก ปลอดสารเคมี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างเทศบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอันอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอันอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลเคื่อนที่

ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลเคื่อนที่

สหพันธรัฐรัสเซีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม BRICS Innovation Forum 2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับโอน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4/2566)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566 และหล่อพระประธานหลวงพ่อทันใจในอุโบสถวัดจันทรประสิทธิ์
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทอดถวาย ณ วัดจันทรประสิทธิ์

#ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

            สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่า

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2566

คลิกที่ลิงค์

ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0% นาน 12 เดือน

 

วงเงินกู้

รายบุคคล สูงสุดถึง 50,000 บาท

รายกลุ่ม สูงสุดถึง 300,000 บาท

ยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

วิธีเอาตัวรอดจาก “อุทกภัย”

หลังจากเกิดมหาอุทกภัย (โพดุล) ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลจึงได้พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมแบบ Real Time ขึ้น เพื่อเป็นการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุน้ำท่วม ซึ่งลดความเสี่ยงต

#ร่วมลงนามถวายพระพร

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดําเนินการเลือกกรรมการชุมชนชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ หมดวาระ จํานวน 39ชุมชน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.0012.00 น. ณ สถานที่เลือก กรรมการชุมชน โดยมีชุมชนที่สามาร

ขอเชิญร่วมชมการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ 2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) กระบวนการคัดกรอง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

  &

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษา โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเป็นหลักเน้นการพัฒนาองค์ ความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รว

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการอบรม การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน

ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน

คลิกที่ลิงค์ 

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThiD ด้วยตนเอง/ผ่านเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พ.ศ ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก พ.ศ ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พ.ศ ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พ.ศ ๒๕๖๖

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอน

การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ ๒ (จังหวัดขอนแก่น)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

ประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ (mba) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางวิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครรับนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามาที่ web site: www.mba.kku.ac.th หรือโทรศัพท์มาที่ 043-202143 หรือ 08

.......เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว ......ฟรี

ขอเชิญรับชมไลฟ์สดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ขอเชิญรับชมไลฟ์สดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

https://fb.watch/iOBBCWJGzg/

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน พ.ศ.๒๕๖๖

ที่อยู่ไปรษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง พ.ศ.๒๕๖๖

เว็บไซต์ :&nbs

ประกาศเทศบาลตำบลพระบุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระบุ

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลพระบุ

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3/2566)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3/2566)

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองพระประแดง

ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พ.ศ.2566
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :saradan_06401011@.dla.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแก่นฝาง

ประกาศเทศบาลตำบลแก่นฝาง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแก่นฝาง พ.ศ.2566

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :info@kaenfang.go.th

เว็บไซต์ : 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... และ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ.2566

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พ.ศ.2566

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่
เรื่อง ให้ลูกค้าสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการขับเคลื่อน PA สู้โรงเรียนคุณภาพในรูปแบบอบรมออนไลน์และออนไซด์

โครงการขับเคลื่อน PA สู้โรงเรียนคุณภาพในรูปแบบอบรมออนไลน์และออนไซด์

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR-code

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เทศบาลเมืองบ้านไผ่

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเวลา 13.00 น. ร่วมชมการประกวดขบวนแห่ ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเวลา 13.00 น. ร่วมชมการประกวดขบวนแห่ ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด พ.ศ.2566

เว็บไ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก พ.ศ.2566

ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

“บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎหมาย

“บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎหมาย

สามารถดูได้ที่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคคลกรในสังกัดเทศบาลที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2566

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กร ต้นแบบด้านสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2566

สิ่งที่มาด้วย 

1. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านที่มนุษย์ชน

2. ใบสมัครเข้าร่ว

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566 World Wildlife Day 2023

ผลงานเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ 2 เยาวชนไทย ในการคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ :&nbs

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลสำราญ พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ : https://www.sumran.go.th

งานทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวแสงทอง

งานทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวแสงทอง
กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า พ.ศ. 2566
เว็บไซต์ : http

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ : http://

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เว็บไซต์ : http://www.banhan.go.th

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลน้ำพอง พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำพอง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลน้ำพอง พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ : 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น 

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลลำน้ำพอง พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลลำน้ำพอง พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ : http://www.lumnamphong.go.th

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีอัญเชิญและบรรจุอัฐิธาตุ

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมพิธีอัญเชิญและบรรจุอัฐิธาตุ
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ มหันตปัญโญเจดี

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

เว็บไซต์ : http://www.khoksanga.go.

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .........

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .........

การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง การควบคุม พ.ศ. .......

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ : www.tumbonnont

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลโคกสำราญ

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำราญ

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับการติดต่อเทศบาลตำบลโคกสำราญ

เว็บไซต์ : www.koksumran.go.th

ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม

ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม ซึ่งเป็นการบันทึกวิดีโอ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหาร และที่พัก ในรูปแบบการพาเที่ยว พาชิม พาชม 
สามารถดูได้ที่
เว็บไซต์ : 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ 

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง แจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

การขึ้นทะเบียนขอใช้บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงละผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน
กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงละผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังคนพิการทางการเห็นและผู้ดูแล

ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้พิการทางการเห็นวัยทำงานอายุ ระหว่าง 18 - 60 ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีภาวะเสี่ยงพิการซ้อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพ ประจำปี 2566

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ การสำรวจทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวไทย

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ การสำรวจทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน ประจำปี 2566 โดยจะทำการสำรวจจากพ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

การเตรียมความพร้อมการเลือกคณะกรรมการชุมชน

ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเลือกคณะกรรมการชุมชน

เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประกาศ
เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลเมืองบ้านไผ่

สามารถดูเอกสารได้ที่ 

การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่
ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการประกวดคลิปวีดีโอแนะนำอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการประกวดคลิปวีดีโอแนะนำอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ภายใต้หัวข้อ “บ้านไผ่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”
ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลท

การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์ และสัญลักษณ์อันเกี่ยวกับสถาบันสำคัญของชาติ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้อง และสมพระเกียรติ

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ เรื่อง การย้ายสถานที่ให้บริการไปยังโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ 27 กุมภันพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ เรื่อง การย้ายสถานที่ให้บริการไปยังโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ 
โดยเริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 27 กุมภันพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

ประกาศเทศบาลเมืองอโยธยา

ประกาศเทศบาลเมืองอโยธยา

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองอโยธยา

เว็บไซต์  www.ayothaya.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม พ.ศ.2566

ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านไผ่ ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ นักกีฬาตัวน้อย ในการแข่งขันกีฬา "อนุบาลเกมส์"ประจำปี 2566

ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านไผ่ ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ นักกีฬาตัวน้อย ในการแข่งขันกีฬา "อนุบาลเกมส์"ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาล

การจัดบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

การจัดบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC

โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local  MOOC

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี พ.ศ.2565 - 2566

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ 2540

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำอำเภอ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำอำเภอ

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำอำเภอ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำอำเภอ

เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานในร้าน และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานในร้าน และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

สามารถกรอกแบบ

ประชาสัมพันธ์จากพุทธมูลนิธิและมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์จากพุทธมูลนิธิและมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญในงาน (พะเก่ง) เพื่อขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวในงานเทศกาลง่วนเซียว (งานรับพ

ประชาสัมพันธ์จาก.....โรงพยาบาลบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์จาก.....โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอเชิญร่วมพิธีมอบ อาคาร108ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00น. ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) รายละเอียดกำหนดการตามเอก

#ประชาสัมพันธ์....จากโรงพยาบาลบ้านไผ่

#ประชาสัมพันธ์....จากโรงพยาบาลบ้านไผ่
 เรื่องการย้ายสถานที่ให้บริการไปยังโรงพยาบาลบ้านไผ่เเห่งใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมานี

ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
1. เรื่องการโฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
2. เรื่องจัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
3. เรื่องฉลากสินค้า.ทำไมถึ

ยินดีต้อนรับ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1 ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยความยินดียิ่ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไ

ประชาสัมพันธ์โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณ

ขอเชิญร่วม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566
นวัตกรรมด้านการเกษตร ชนิดดอกไม้ พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีพื้นฐานเดี่ยวพิณ-แคน ในประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีพื้นฐานเดี่ยวพิณ-แคน ในประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566
 

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2566

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2566

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่

ขอเชิญพี่น้องประชาชน นำบุตรหลานของท่านมาร่วมสนุกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องประชาชน นำบุตรหลานของท่านมาร่วมสนุกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พบกับซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจและรถถังจาก ม.6 พัน.6 ขอนแก่น ของของรางว

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การแจ้งประเมิน ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การแจ้งประเมิน ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการชำระภาษีป้าย / การแจ้งประเมิน ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการชำระภาษีป้าย / การแจ้งประเมิน ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอ

คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองบ้านไผ่                             &nb

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าว กข 49 (ข้าวนาปรัง) แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าว กข 49 (ข้าวนาปรัง) แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

ขอเชิญร่วมบริจาคขยะ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

ขอเชิญร่วมบริจาคขยะ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ 
ขยะประเภท กระดาษ ลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะรีไซเคิล หรือสิ่งของและเตรื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
   

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
ด้วยกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏักเลย

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏักเลย
เปิดรับสมัครภาคปกติ : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่<

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบคล้ายวันมรณภาพ 18 ปี หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ ในวันที่ 2-5 มกราคม 2566 ณ วัดคุ้มจัดสรร (วัดหลวงปู่นิล)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบคล้ายวันมรณภาพ 18 ปี หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ 
ในวันที่ 2-5 มกราคม 2566 ณ วัดคุ้มจัดสรร (วัดหลวงปู่นิล)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมสรรพากรแจ้งเตือนประชาชน "ระวังมิจฉาชีพ"

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมสรรพากรแจ้งเตือนประชาชน "ระวังมิจฉาชีพ"

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพ

เชิญชวนบุคคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งโรงเรียนบ้านไผ่ครบรอบ 75 ปี กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา และงานราตรี 75 ปี คืนสู่เหย้าชาว ข.ก.5

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งโรงเรียนบ้านไผ่ครบรอบ 75 ปี กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา และงานราตรี 75 ปี คืนสู่เหย้าชาว ข.ก.5
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านไผ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 1 (เพศชาย)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 1 (เพศชาย)
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565
สามารถสมัครด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่องกล้องจุลทรรศน์ ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและกิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science film

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่องกล้องโทรทรรศน์ ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและกิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science film ในเทศกาล Science film festival พร้อมแจกของรางวัล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 
     ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ประกวดหนูน้อยลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ประกวดหนูน้อยลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหน

ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
1.ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรร

ขอเชิญพสกนิกรชาวบ้านไผ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญพสกนิกรชาวบ้านไผ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการแจ้งยืนยันสิทธิเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

      ด้วยที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเ

ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง "ชิงถ้วยพระราชทาน" และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง "ชิงถ้วยพระราชทาน" และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ณ สนามมิ่งเมื

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบแจ้งเหตุด่วนและขอรับการบำบัดยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบแจ้งเหตุด่วนและขอรับการบำบัดยาเสพติด

ระบบแจ้งเหตุด่วนและขอรับการบำบัดยาเสพติดมีวิธีการใช้งานแยก 2 ส่วนดังนี้

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://www.banphaicity.go.th/info/file/ita/(016)%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%

#ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย

#ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.30-12.00น.ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.30-12.00น.ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวมาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวมาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามตามมติคณะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Crown Emirate Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 https://drive.google.com/.../1HMpgsOvKI2PCFn52im5.../view...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Crown Emirate Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์     

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM JAPAN

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM JAPAN       

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ให้แรงงานต่างด้าว 5 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ท

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) รับสมัครพนักงานในอุตสาหกรรมเย็บผ้าหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) รับสมัครพนักงานในอุตสาหกรรมเย็บผ้าหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18-55 ปี
สวัสดิการ
ค่าแรงตามกฎหม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2565
.
หลักสูตรที่เปิดสอนปริญญาโท 
1. หลักสูตรบ

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
&nb

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ สนามสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ สนามสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โครงการจุดประกายความคิด ส่งเสริมนักวิทย์ฯ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โครงการจุดประกายความคิด ส่งเสริมนักวิทย์ฯ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"  
     ชิม ช็อป เที่ยว SCIENCE FAIR ตลาดนัดวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-

เทศบาลเมืองบ้านไผ่คว้า 99.67 คะแนน ผลประเมิน ITA ปี 2565 สูงเป็นอันดับที่ 2 อปท.ในจังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่คว้า 99.67 คะแนน ผลประเมิน ITA ปี 2565 สูงเป็นอันดับที่ 2 อปท.ในจังหวัดขอนแก่น
                  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยร

ประชาสัมพันธ์ การฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะทำการฝึกซ้อมสมมุติสถานการณ์ การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ บริษัท เ

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้
   •

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้
   •วิ

ขอเชิญชวนให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา และขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการทุกประเภทห้ามจำหน่ายสุรา หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแ

ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แห่เทียนพรรษาประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์แห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและแกะสลักเทียนพรรษา
&nbs

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1
   - รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานในร้าน และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานในร้าน และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม
ในวันอังคารที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเม

ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน ประชาชนทั่วไป เรื่องการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน ประชาชนทั่วไป เรื่องการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น     

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kklocal.go.th/order/detail/10541

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day)

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day)

ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้เศรฐกิจ

ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้เศรฐกิจ
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูล
การปลูกต้นไม่เศรฐกิจ
คลิกที่ลิงค์

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอแสดงความยินดีกับ เหรียญทองปิดท้ายให้กับกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย "เจ้าก้อง" รุ่งสุริยา ปัญญะ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอแสดงความยินดีกับ เหรียญทองปิดท้ายให้กับกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย "เจ้าก้อง" รุ่งสุริยา ปัญญะ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ผลผลิตจากสโมสรยกน้ำหนัก โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพ

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพ

ประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาราเบีย เปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศ เชิญชวน คนหางานผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบียย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ท่านที่สนใจไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย สามารถ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://toea.do

ประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาราเบีย เปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศ เชิญชวน คนหางานผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบียย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไป

ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
         ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ

ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) พบกับ &ldq

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล
    ด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครผู้เร

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงส

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการแก้ไขความยากจน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการแก้ไขความยากจน        
      คู่มือการเข้างานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรั

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) #เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต #สามารถสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท #หรือออนไลน์ #รอบการจ่ายเงิน • งวดค่าแรง ทำงานวันที่ 1 - 15 จ่ายวันที่ 25 • งวดค่าแรง ทำงานวั

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น "ประกาศตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565"

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น "ประกาศตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565" หากรูปภาพหรือข้อมูลไม่ชัดเจน กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.doe.go.th/khonkaen  และเข้าไปที่หัวข้อ "ข่าวประกา

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อเดินทางไปทำงานเกาหลี

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อเดินทางไปทำงานเกาหลี รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th

ประชาสัมพันธ์ สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

KFC โลตัสเอ็กตร้าโนนม่วง

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ

<

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยใน 108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยใน 108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่ และขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ในวันที่ 10 เม.ย.2565 ณ รพ.บ้านไผ่ (แห่งใหม่)

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยพร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยพร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น
     

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลทางเว็บไซต์ของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลทางเว็บไซต์ของเทศบาล
    ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่จะประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ให้รับทราบข้อมูลเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่จะประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ให้รับทราบข้อมูลเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนห้ามลักใช้ไฟฟ้าหรือดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่และใกล้เคียง โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพซึ่งอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่
1. เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565
https://shorturl.asia/NRZYr
2. เรื่อง การจัดการมูล

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

1. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟบ้านไผ่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2565&n

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบร

ขอเชิญผู้มารับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 (ITA)

ขอเชิญผู้มารับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 (ITA)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนหางานผู้สนใจไปทำงานในาอุดิอาระเบียลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนหางานผู้สนใจไปทำงานในาอุดิอาระเบียลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรักฯ "Valentine's Style WOW WOW"

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรักฯ "Valentine's Style WOW WOW"

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รั

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย http://dn.core-websi

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 และ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 https://bit.ly/3GkqXaP
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริก

ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตราฐาน กรมการข้าว 
พันธุ์ กข6 
พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 
พันธุ์ ชัยนาท 1 
สนใจสามารถติดต่อมาได้ต

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 -2 พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการจำหน่ายสินค้าในราคาสูง

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ - จอง สลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (รายใหม่ และรายเดิม)
สำคัญมาก!  อ่านก่อนสมัคร
ขอให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลก่อนเข้าระบบลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองฯ
เนื

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าขยะ

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้หรือชำรุด มาบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2565
      เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงอ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 
         โดยให้เยาวชนดำเนินกิจกรรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษาส

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน
“โฮมฮักในเมือง” (กุ้ง หอย ปู ปลา ห้วยทราย อันแสนอุดม เที่ยวชมทะเลหอม ศิลา-นาโพธิ์) 
ในวันที่

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล
คือ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ลายผ้า "แคนค้ำคูน" (Kam kham Koom)

ประชาสัมพันธ์ลายผ้า "แคนค้ำคูน" (Kam kham Koom)
 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://

คนบ้านไผ่ไม่ทนต่อการทุจริต

พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน
คนบ้านไผ่ไม่ทนต่อการทุจริต
9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้

เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 พร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 พร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 
            วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว ทั้งโรคระบาดในคน โรคระบาดในสัตว์และแมลงศัตรูพืช

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว ทั้งโรคระบาดในคน โรคระบาดในสัตว์และแมลงศัตรูพืช
ให้งดการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกาย

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ในรูปภาพที่แนบ ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 237 น้ำพอง (ขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 237 น้ำพอง (ขอนแก่น)
        ด้วยกองทัพอากาศ และจังหวัดขอนแก่น มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน 237 น้ำพอง (ขอนแก่น) เพื่อให้เกิดป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

พนักงานจ้างต่ทภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล งานบริหารงานยุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้

นางสาวก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานในส่วนเจ้าหน้าที่และฝ่ายผลิต บริษัทส่งเสริมเกษตร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานในส่วนเจ้าหน้าที่และฝ่ายผลิต บริษัทส่งเสริมเกษตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณหนุ่ม เบอร์โทร 064-651-4363, คุณฝน 086-458-1982 (ฝ่ายบุคคล) 

สามรถดูรายละเ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้าน

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง64

#ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง64
      "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" เทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยการนำของนายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณ

ประกาศจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 )

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 )
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/k

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก

ประชาสัมพันธ์งานบุญทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์งานบุญทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
       ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล โดยจะนำองค์กฐินไปทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่
        ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ชะลอการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าไว้เป็นการชั่วคราว กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มปล่อยเงินกู้ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มปล่อยเงินกู้ออนไลน์        
          ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่อง ร้องเรียน จาก พลเมือ

ประชาสัมพันธ์รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด งานบริหารบุคค

ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://banphaicity.go.th/info/images/p

#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 วันที่ 28 เดือนตุลาคม 2564

#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 วันที่ 28 เดือนตุลาคม 2564
กลุ่ม 608 
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
2. กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
รวม 5 บทความ
      1.บทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
   

#มอบใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้ผู้ประกอบการในตลาด

#มอบใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้ผู้ประกอบการในตลาด "พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีท่าอากาศยานระบบรางและโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุดในภาคอีสาน (Air Rail & Logistic Expo 2021)

ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีท่าอากาศยานระบบรางและโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุดในภาคอีสาน (Air Rail & Logistic Expo 2021) ระหว่างวันที่ 11-13

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนตุลาคม 2564     
       ​ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาสรายการวิทยุ

#กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

#กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

#พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

#พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร

ประชาสัมพันธ์ นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

พิธีทอดผ้าบังศุกุล งานฌาปนกิจศพคุณพ่อพิชิต นิสยันท์

#พิธีทอดผ้าบังศุกุล งานฌาปนกิจศพคุณพ่อพิชิต นิสยันท์
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 20 ตุลาคม  2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
           ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาส

ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นในตลาดไนท์พลาซ่า เน้นใช้ชีวิตตามแบบวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

ประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
1. เรื่อง แจ้งเตือนให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

2. เรื่อง แจ้งกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชก

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  สามรถดูรายละเอียดได้ที่ https://yst-pao.go.th/public/list/data/index/menu/1619

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540
1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ
2. บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3. บทความเรื่

ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทาง

#ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทาง
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 22 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรม

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่       ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับหนังสือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัต

#ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 พื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM

#ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 พื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 21 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธี

นายกทม.บ้านไผ่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 17 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภา

พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อน้อย แซ่เหีย สามีของนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล

#พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อน้อย แซ่เหีย สามีของนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล
    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ค่ำวันที่ 12 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นาย

ร่วมพิธีไว้อาลัย รดน้ำศพ คุณพ่อน้อย แซ่เหีย สามีของนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล

#ร่วมพิธีไว้อาลัย รดน้ำศพ คุณพ่อน้อย แซ่เหีย สามีของนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 10 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน2564

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน2564      ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาสรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ทางสถานีวิ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤ

#เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 “

#ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณชุมชนหมู่ 1 พัฒนา

#ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณชุมชนหมู่ 1 พัฒนา
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายนายกฤติธี ปิยะพ

#น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ปล่อยแถวดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

#น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ปล่อยแถวดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์

#โครงการเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดคุ้มจัดสรรค์

#โครงการเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดคุ้มจัดสรรค์
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คลิกที่ลิงค์ http://www.banphaicity.go.th
--------------------------------------------
#ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชากา

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม”
เพื่อเป้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของศรีราชา เป็นการกระตุ้นเศ

#รับมอบสิ่งของสนับสนุนครัวพักคอย “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน

#รับมอบสิ่งของสนับสนุนครัวพักคอย
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศม

#เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

#เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมน

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย

#รับมอบสิ่งของสนับสนุนครัวพักคอย “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน

#รับมอบสิ่งของสนับสนุนครัวพักคอย
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยโดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศ

#มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ต้านภัยโควิด-19

#มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ต้านภัยโควิด-19
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 19 สิงหาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายกฤติธ

#ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้

#ลงพื้นที่ศึกษาการจัดการความเสี่ยงภัยน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศไทย กรณีศึกษาจากเหตุการณ์อุทกภัยบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ศึกษาการจัดการความเสี่ยงภัยน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศไทย กรณีศึกษาจากเหตุการณ์อุทกภัยบ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”
บ่ายวันที่ 19

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 18/08/64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 18/08/64
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 18 สิงหาคม  2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนการงาน พนัก

#รับมอบน้ำยาบ้วนปาก และ ไบโอน๊อก

#รับมอบน้ำยาบ้วนปาก และ ไบโอน๊อก
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดเอี่ยมไพบูลย์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดเอี่ยมไพบูลย์
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้า

# กิจกรรมเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดเอี่ยมไพบูลย์

# กิจกรรมเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดเอี่ยมไพบูลย์
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน"
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได

#ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

#ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประ

#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564

#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
      1. เรื่องงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ
&

#ประชุมกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการพัฒนา "ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

#ประชุมกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการพัฒนา "ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรม

#ลงพื้นที่ทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพหอนาฬิกา เทศบาลเหมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพหอนาฬิกา เทศบาลเหมืองบ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์

#ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ผู้ประสบอัคคีภัย)

#ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ผู้ประสบอัคคีภัย)
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศม

# กิจกรรมเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดป่าสุมนามัย

# กิจกรรมเข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วัดป่าสุมนามัย
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

#คณะกรรมการมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ เข้าเเสดงความยินดี

#คณะกรรมการมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ เข้าเเสดงความยินดี
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 3 สิงหาคม 2564  เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศม

#ลงสำรวจพื้นที่ตามโครงการ การจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วม

#ลงสำรวจพื้นที่ตามโครงการ การจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วม
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเม

#ครัวพักคอย ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องในชุมชน คนบ้านไผ่

#ครัวพักคอย ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องในชุมชน คนบ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสมาชิกสภาเ

# รวมใจต้านภัยโควิด-19 รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่กักตัวและติดเชื้อโควิด -19

# รวมใจต้านภัยโควิด-19 รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่กักตัวและติดเชื้อโควิด -19
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ

#รับมอบถุงยังชีพสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019

#รับมอบถุงยังชีพสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมื

#กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์แรกของเดือน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ  จันทร์แรกของเดือน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย 
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์

#อาลัยรักแด่ผู้วายชนม์ งานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์ มาซา มารดาของนายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#อาลัยรักแด่ผู้วายชนม์ งานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์ มาซา มารดาของนายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" เย็นวันที่ 31 ก

ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 25694 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. รวมจำนวน 5 ว

#เปิดศูนย์พักคอยอำเภอบ้านไผ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

#เปิดศูนย์พักคอยอำเภอบ้านไผ่ ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายก

เราจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน ปฏิบัติการ Big Cleanning ล้างทำความสะอาดถนน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

#เราจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน ปฏิบัติการ Big Cleanning ล้างทำความสะอาดถนน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายประเ

#ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานที่ราชการและสถานที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานที่ราชการและสถานที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไก

#ประชุมหารือ​ เพื่อหามาตรการ​ในการเฝ้าระวังและป้องกัน​โรค​ติดเชื้อโควิด -19

#ประชุมหารือ​ เพื่อหามาตรการ​ในการเฝ้าระวังและป้องกัน​โรค​ติดเชื้อโควิด -19
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 27  กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิ

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://w

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาสรายการวิทยุ&q

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

#มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่พ

#ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

#ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
        “พลังเมืองไผ่  ก้าวไกลไปด้วยกัน” 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
นายประเสร

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีดังนี้
         1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมน

#พิธีเปิดงานวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษาประจำปี2564

#พิธีเปิดงานวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษาประจำปี2564
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์โดยเเสกน QR CODE ได้ที่รูปภาพที่เเนบ

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 23  กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร

ประชุมวันพิการสากลโลกจังหวัดขอนแก่น

#ประชุมวันพิการสากลโลกจังหวัดขอนแก่น
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 23  กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฏ์ ชั

#ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ

    เนื่องจาก ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปลี่ยนเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่รับเงินผ่านบัญชีธนชาต จำกัด(มหาชน) เดิม จะต้องดำเนินการเปลี่ยบัญชีใหม่เป็นบ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

#ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้

#ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2564

#ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2564
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหั

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอย

#นายกฯมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ชุมชนสุมนามัย “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา10.30น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเเพร่เชื้อ และกักตัวรอดูอาการที่บ้าน โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศ

ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งจุดพักคอยประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ ณ ศูนย์วิทย์ฯบ้านไผ่

#ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งจุดพักคอยประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ ณ ศูนย์วิทย์ฯบ้านไผ่
        “พลังเมืองไผ่ ก้่าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ

#โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ้านไผ่

#โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์บ้านไผ่ เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมน

#โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและหน้าที่กรรมการทุกคณะ กับ หนังสือสั่งการ ว 89 และที่เกี่ยวข้อง

#โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและหน้าที่กรรมการทุกคณะ กับ หนังสือสั่งการ ว 89 และที่เกี่ยวข้อง
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 19 กรกฏาคม 25

#เปิดจุดพักคอยประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ ศูนย์วิทย์ฯบ้านไผ่

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและทำความสะอาดเพื่อเปิดศูนย์พักคอยประชาช

ประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

#ประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
        “พลังเมืองไผ่ ก้่าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายประ

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        “พลังเมืองไผ่ ก้่าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

#อสม.บ้านข่าพัฒนา เข้าเเสดงความยินดี

#อสม.บ้านข่าพัฒนา เข้าเเสดงความยินดี
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อสม.บ้านข่าพัฒนา เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้า

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สามารถแสกน QR Code  ดาวน์โหลดไฟล์สื่อเสียง และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

#ถนนเจ้าเงาะต้องดีกว่าเดิม.... ผู้บริหารฯลงพื้นที่เตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนเจ้าเงาะ)

#ถนนเจ้าเงาะต้องดีกว่าเดิม.... ผู้บริหารฯลงพื้นที่เตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ถนนเจ้าเงาะ) 
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 16 กรกฏาคม

#ประชุมโครงการซักซ้อมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

#ประชุมโครงการซักซ้อมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
“พลังเมืองไผ่  ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป

#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้ังที่ 2/2564

#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้ังที่ 2/2564
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” บ่ายวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งผู้ช่วยครู และ ภารโรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหน่งผู้ช่วยครู และ ภารโรง 

#ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ผู้ประสบอัคคีภัย)

#ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ผู้ประสบอัคคีภัย)
“พลังเมืองไผ่” เช้าวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

#ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

           ขอเชิญร่วมบริจ

#โรงเรียนสวย ด้วยใจเรา กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 

#โรงเรียนสวย ด้วยใจเรา กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30น นา

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์กลาง

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์กลาง
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดโพธิ์กลาง

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดโพธิ์กลาง
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัว

#ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
     "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 13 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเท

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 12 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นาย

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งนี้ 1/2564

#ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งนี้ 1/2564
     "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 9 กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเ

#ลงพื้นที่ ตรวจสอบคันกั้นน้ำ ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

#ลงพื้นที่ ตรวจสอบคันกั้นน้ำ ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่มอบหมาย

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำ สร้างคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้ริมตลิ่งทรุด ตรวจสอบพื้นผิวถนน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำ สร้างคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้ริมตลิ่งทรุด ตรวจสอบพื้นผิวถนน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 07-07-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 07-07-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 7  กรกฎาคม  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบ

#นายกฯจัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซ้ำ

#ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำแก้ไขปัญหา น้ำรอการระบาย

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมา

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
รวม 5 บทความ
       1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
  &n

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ศิริโสภณ

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ศิริโสภณ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช

#ประชุมคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564

#ประชุมคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมน

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน 5/7/64

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน 5/7/64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎ์ ชัยมาต

#ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมที่โดนน้ำกัดเซาะ หนองงิ้ว ชุมชนสุมนามัย

#ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมที่โดนน้ำกัดเซาะ หนองงิ้ว ชุมชนสุมนามัย
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นส

#ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค  เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร น

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน 1/7/64

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน 1/7/64
           “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”

#นายกเมืองบ้านไผ่ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาจราจรและสิ่งกีดขวางบนทางเท้ากรณีวาระเร่งด่วน


“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา13.30น. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาจราจรและสิ่งกีดขวางบนทา

#นายกฯทม.บ้านไผ่ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#นายกฯทม.บ้านไผ่ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันจันทร์ที่ 30 ม

#หัวหน้าส่วนราชการเข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร

#หัวหน้าส่วนราชการเข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร      
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หัวหน้าส่วนราชการเข้าแสดงความยินด

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวด ชิงรางวัล KingBhumibol World Soil Day Award23 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวด ชิงรางวัล KingBhumibol World Soil Day Award23 มิถุนายน 2564
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพ

ประชุมพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน

#ประชุมเตรียมความพร้อมการรณรงค์ตรวจสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขฯ

#ประชุมเตรียมความพร้อมการรณรงค์ตรวจสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขฯ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิ

#ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้าการลอกร่องระบายน้ำ พื้นที่นำท่วมขังและการสร้างทางข้ามที่โดนน้ำกัดเซาะ

 

#ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้าการลอกร่องระบายน้ำ พื้นที่นำท่วมขังและการสร้างทางข้ามที่โดนน้ำกัดเซาะ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์

#ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

*** 4-7 มิ.ย.นี้  #ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเองแล้วนะคะ ...
#ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
???? รับสมัครทางไปรษณีย์<

#ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ เข้าเเสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ เข้าเเสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางณัชวดี ไตลังคะ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาข

#ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี2564

#ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี2564 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตรนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร หัวห

ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

ประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

          เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 แล

#วันคล้ายวันเกิดพระครูพิพัฒนสารคุณ (หลวงปู่แสวง อมโร) เจ้าอาวาส วัดป่าชัยวารินทร์

#วันคล้ายวันเกิดพระครูพิพัฒนสารคุณ (หลวงปู่แสวง อมโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าชัยวารินทร์ 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

#ผู้ประกอบการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เข้าเเสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ผู้ประกอบการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เข้าเเสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้ประกอบการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เข้าแสด

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชุมชนศรีหมอนพัฒนา

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชุมชนศรีหมอนพัฒนา
           รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร

#ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ

#ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ตลาดเช้า,ตลาดสดเทศบาล2

#ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ตลาดเช้า,ตลาดสดเทศบาล2
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร

#ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โรงสีเลียงฮงไชย

#ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โรงสีเลียงฮงไชย
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภ

#ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสารคามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น

#ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสารคามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสารคามและมหาวิทยาลัยเทคโนโล

#การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ชัย

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ชัย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดโพธิ์ชัย

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดโพธิ์ชัย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชุมชนศรีหมอนพัฒนา

#ลงพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชุมชนศรีหมอนพัฒนา
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไ

เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน​จังหวัดขอนแก่น

#ประชุมร่วมบูรณาการตรวจสอบและเเนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

#ประชุมร่วมบูรณาการตรวจสอบและเเนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริ

ประชุมบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM

#ลงพื้นที่สำรวจ ดำเนินการเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่สำรวจ ดำเนินการเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมืองชัยภูมิ

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ท.1

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ท.1
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายมนัส มาซา รองนาย

#เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง

#เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นา

#ลงพื้นที่พัฒนาความลอกท่อระบายน้ำ อุดตัน ตลาด123

#ลงพื้นที่พัฒนาความลอกท่อระบายน้ำ อุดตัน ตลาด123
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย

#เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับและกล่าว

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19

#ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19
   “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเย็นวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเท

#ลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นผิวถนน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่มอบหมายให้ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#พบปะพูดคุยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจภาคสนามกองสาธารณสุขฯ

#พบปะพูดคุยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจภาคสนามกองสาธารณสุขฯ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายวรพล ภัคสุข

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน

           รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมื

#เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และคณะผู้บริหาร

#เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และคณะผู้บริหาร
                “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 15 มิถุ

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก
   “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมื

#ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน งานป้องกันฯและงานเทศกิจ


รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของงานป้อ

#คณะผู้บริหารประชุมหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

#คณะผู้บริหารประชุมหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่11 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริห

ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM

#ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายวิสุทธิ์ สุวิสุทธิ์

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายวิสุทธิ์ สุวิสุทธิ์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการทอด

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 มิถุนายน  2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้น

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 9  มิถุนายน  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

#เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาความสะอาดกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ ป้องกันเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ

#การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 วันแรก

#การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 วันแรก
            “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรม

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะ

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สม

#ผู้กำกับ สภ.บ้านไผ่ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ผู้กำกับ สภ.บ้านไผ่ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธ

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “กินผัก-ผลไม้ แบบไหนปลอดภัยโควิด-19”และ “ไม่มองข้าม5จุดหยุดโควิด-19

แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  “กินผัก-ผลไม้ แบบไหนปลอดภัยโควิด-19”และ “ไม่มองข้าม5จุดหยุดโควิด-19 

เปิดตัวคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต!

วันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดตัวคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) พร้อมเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซ

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวายาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

      เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ในเขตท้องที่จังหวัดขอนแก่น

#กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการ #สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564
โดยทำการ #เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  บ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสน

ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณแม่เคลือบ ศิลา

#ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณแม่เคลือบ ศิลา 
       “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบีบยก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบีบยก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
   เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบ สำหรับการเปิดรับสมัครการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เมื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดระยะเว

# ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและประธานคณะกรรมชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประชุมเตรีย

# ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและประธานคณะกรรมชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประชุมเตรีย

#กิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้าวันพฤหัสบดี 20/5/64 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธง

#กิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและพนักงาน

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 19-5-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 19-5-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 19  พฤษภาคม  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่รูปภาพที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
       เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดป่าสุมนามัย

#ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดป่าสุมนามัย
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิ

#พัฒนาความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5

#พัฒนาความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลใรการปฎิบัติงาน

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลใรการปฎิบัติงาน 
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าชัยวารินทร์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าชัยวารินทร์

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทุกเช้าวันพุธ พร้อมเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่เเสวง อมโร ณ วัดป่าชัยวารินทร์

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทุกเช้าวันพุธ พร้อมเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่เเสวง อมโร ณ วัดป่าชัยวารินทร์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
      หากมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าวสามารถติดต่อกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง หรือสำนักงานจัดห

รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2564 (GG)

#รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2564 (GG)
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิ

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดพล

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดพล
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รูปภาพที่แนบ หรือ แอดไลน์@121fpvui

ต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 7

#ต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 7 
         “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้อ

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5

 #ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 19.0

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดครั้งที่ 1/ 2564

#เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดครั้งที่ 1/ 256

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้พนักงานเทศบาลเข้าพักอยู่อาศัยในบ้านพักของเทศบาลและคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาล

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้พนักงานเทศบาลเข้าพักอยู่อาศัยในบ้านพักของเทศบาลและคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาล
      &nb

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"
          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดก

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง
        “รักษ์ถิ่น พัฒน

พิธีทอดผ้าบังสุกุลคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ

 

     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  ช่วงเที่ยงวันที่ 29 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

#ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

#ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 29 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศ

ปล่อยแถว ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ

#ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 28 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เห

# ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่

# ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่
# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 3


        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรา

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 25

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเที่ยง วันอาทิตย์ที่

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 21.00-24.00 
      &ldqu

???? วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

???? วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ???? ผู้ป่วยรายใหม่ 2,438 ราย ???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 55,460 ราย ???? หายป่วยแล้ว 31,113 ราย ???? เสียชี

#ระงับเหตุอัคคีภัยร้านลำพูน เฟอนิเจอร์ ชุมชนหลักสิบสี่

#ระงับเหตุอัคคีภัยร้านลำพูน เฟอนิเจอร์ ชุมชนหลักสิบสี่ 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 24 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ป

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 24 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 21.00-24.00 
      “

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเที่ยง วันเสาร์ที่ 24

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สมพิศ อุดม ซึ่งเป็นมารดาของนางสาววิลาวัลย์ อุดม พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

#ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สมพิศ อุดม ซึ่งเป็นมารดาของนางสาววิลาวัลย์ อุดม พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 23

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

1. รับฟังความคิดผ่นระบบเทคโนโลยีสารสน

เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการออกตรวจ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสถานประกอบการ

#เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการออกตรวจ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสถานประกอบการ
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงค่ำวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 21-4-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 21-4-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมา

พิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อเพ็ง เพียยุระ ซึ่งเป็นบิดานางอนงค์ ขอนประเสริฐดี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดคุ้มจัดสรร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิง

ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อเพ็ง เพียยุระ ซึ่งเป็นบิดานางอนงค์ ขอนประเสริฐดี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 19 เมษา

#ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 35

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ประชาสัม

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
 

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานีบริการน้ำมันภายในอำเภอบ้านไผ่

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานีบริการน้ำมันภายในอำเภอบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือง

เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-15 เม.ย.64

#เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-15 เม.ย.64 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 11 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ต้อนรับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

#ต้อนรับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้ารดน้ำขอพร คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้ารดน้ำขอพร คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

#รดน้ำขอพรท่านปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

#รดน้ำขอพรท่านปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

#พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564

#ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ วันที่ 7 เมษายน 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

#ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศม

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่&nb

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540
รวม 5 บทความ
      1. เอาสามีไปใช้ฟรัๆ ไม่ได้นะ
      2. ไม่ให้เพ

ขอเชิญ ผู้มารับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญ ผู้มารับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564
โดยสแกน QR CO

#ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

 

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเท

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

#ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ทุกความเห็นมีความหมาย
โดยสแกน QR CODE ข้างบน
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

#ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

#ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือ

#ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

#ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้

การรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#การรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 2

เตรียมความพร้อมในการรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

เตรียมความพร้อมในการรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูร

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบา

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

   ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        &ldquo

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

วันนี้วันเลือกตั้งฯ 28 มีนาคม 2564 ออกไปใช้สิทธิเลือกคนดีมาพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรากันนะครับ

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่


      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3

สามารถสมัครเข้าร่ามกิจกรรมดังกล่าว ได้ทาง ID : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://www.kaotajat.com/login

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 25 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ กรรมการกา

ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

โครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุรพล สุวรรณชาติ กรรมการการเลือก

​ #ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ศิริโสภณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

 

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

รับการตรวจประเมินขั้นต้นในการสมัคร เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#รับการตรวจประเมินขั้นต้นในการสมัคร เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวั

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมใจ มณีวงค์ ประธานกรรมการการเลื

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ

#ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ
    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา อปพร.

       เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะดำเนินการจัดกิจกรรมสถาปนาอปพร.และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ตั้งแต่แยกหอนาฬิกาจนถึงสี่แยก yamahaในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

      เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชั่นให้แพร่หลาย และเพื่อควบคุมโรคโควิด ไม่ให้แพร่ระบาด

ประชาสัมพันธ์การใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการให้บริการหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.ประกาศและชี้แจง เรื่องการให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.คู่มือการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไ

ประชาสัมพันธ์ โครงการศรีราชา พาเที่ยว พาชิม

      เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของศรีราชา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รวม ๕ บทความ
      ๑. เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรอ
      ๒. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น
      ๓. ได้โบนัสเยอะกว่าผมห

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17-3-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17-3-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอ

ประชาสัมพันธ์ข่าวคุ้มครองผู้บริโภค

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ เรื่องจับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจท

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโจันทรประสิทธิ์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโจันทรประสิทธิ์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดจันทรประสิทธิ์ ชุมชนพระธรรมสาร

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดจันทรประสิทธิ์ ชุมชนพระธรรมสาร
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มีนาคม2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบา

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ เรื่อง แจ้งกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

โดยให้ทหารกองเกินที่มีรายชื่อเข้ารับการตรวจประจำปี 2564 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้
         1. นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ไปแก้ไขวันที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ณ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อ อย่าลืมเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564  โดยผู้ยื่น

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์กระจายสินค้า โลตัส ขอนแก่น

         เนื่องด้วยทางศูนย์กระจายสินค้า โลตัส ขอนแก่น เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานเบิกสินค้า ทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนมีนา

พิธีทำบุญตักบาตรสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครนักเรียนที่อายุครบ 2 ปีถึง 3 ปี 11 เดือนระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 10-3-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 10-3-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ

#เข้าแสดงความยินและต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่คนใหม่

#เข้าแสดงความยินและต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่คนใหม่
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าแสดงคว

ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ชัย

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดโพธิ์ชัย

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

#ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564 วันที่ 3

#ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564 วันที่ 3 
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2564 นาย

#ต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

ประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference

#ประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอ

เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564


       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร

งานเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

งานบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง

#งานบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง 
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

#ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทสมนตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

#ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทสมนตรีประจำจังหวัดขอนแก่น
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารค้าปลีกส่ง

#ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารค้าปลีกส่ง 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5  มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2564

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5  มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

อบรมโครงการชุมชนรวมพลังลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 3 มีนาคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2562 และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบด่า

ประชาสัมพันธ์ระบบไลน์

"ปภ. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง

โดยมีเนื้อหาดังนี้     
1. ชุดข้อมูลการเลือกตั้ง https://1th.me/Jl7bX     
2. สื่อความรู้ จำนวน 12 เรื่อง https://1th.me/dwLxR     

ขอเชิญ ติดตามรับฟังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญ ติดตามรับฟังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. FM 91.00 MHz รับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รวม 5 บทความ     
     1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า     
     2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 4 /2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 4 /2564 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบ

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 24/2/64

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดนันทพิมพาราม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่านวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเม

ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบา

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษาร่วมบริจาคโลหิต

       ด้วย อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิ

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference

# ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

#ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโ

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ (ส.ถ./ผ.ถ.3/1)
          &nbs

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง  (ส.ถ.4/4)
&nb

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) 

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2

#ทีโอที สาขาบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 3 /2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17/2/64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17/2/64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ พิกัดสถานที่ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ตามตารางกลุ่มย่อยแต่ละตำบลนะครับ

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ พิกัดสถานที่ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ตามตารางกลุ่มย่อย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่าย วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการแล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 13 กุมภา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผ่าน The Voice of Banphai


        "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

#ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันสุดท้าย)

#การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันสุดท้าย)
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายข

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่"  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน Web conference

#ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน Web conference 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

#อบรมโครงการ เรารักบ้านไผ่รักสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW ปี 2 "รักยังไงให้ WOW"

     ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเดือนแห่งงความรัก เพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW ปี 2 "รักยังไงให้ WOW&

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันแรก)

#การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันแรก)
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นวันแรกของการรับส

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  <

#ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2564

ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

-จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

Link ดาวโหลด : http://www.klangkachedcity.go.th/

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23 ครั้งที่3

#ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23 ครั้งที่3
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภ

รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหล

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ ครั้งที่2/2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่1/2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่1/2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.โนนสมบูรณ์

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชาสัมพันธ์การพบเห็น "หมึกวงสายฟ้า" (Blue-ringed octopus)

     การพบเห็น "หมึกวงสายฟ้า" (Blue-ringed octopus) ซึ่งขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆในบริเวรตลาดนัด เนื่องจากหมึกสายฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากมีการบริโ

รายงานการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

สมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 27 มกราคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 27 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

#อย่าพึ่งทิ้ง ร่วมทำบุญบริจาคลอตเตอรี่เก่า ต่อบุญ ลุ้นโชค

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 26 มกราคม 2564 นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้า

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ????วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ???? เวลา 11.30 น.

????วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ???? เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,500 ราย
???? หายป่วยแล้ว

#จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและวางสิ่งของบนทางเท้าและทางสัญจรสาธารณะ

#จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและวางสิ่งของบนทางเท้าและทางสัญจรสาธารณะ 
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 22 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษา

#รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษา
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้า

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564

#ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ วันที่ 20 มกราคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
       "รักษ์ถิ่น พัฒนา

ประกาศ ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
เปิดรับสมัคร ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564&

ประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17)

???????? ประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดดำเนินการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดกา

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 19 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชาสัมพันธ์โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"

เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการ Recycle และกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสำนักงานฯ เป็นจุดรับคืนซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง นำส่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการจัดการอ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
       "รักษ์ถิ

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4972454552796324

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่รอการรักษา

รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่และอปท.ในอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคโลหิตและขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเด

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเม

#วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

#วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน และ นางวิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ

#เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน และ นางวิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2564

# ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
  &n

งพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564
     "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือง