เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
#ลงพื้นที่สำรวจ ดำเนินการเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่สำรวจ ดำเนินการเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมืองชัยภูมิ

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ท.1

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ท.1
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายมนัส มาซา รองนาย

#เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง

#เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นา

#ลงพื้นที่พัฒนาความลอกท่อระบายน้ำ อุดตัน ตลาด123

#ลงพื้นที่พัฒนาความลอกท่อระบายน้ำ อุดตัน ตลาด123
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย

#เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับและกล่าว

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19

#ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19
   “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเย็นวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเท

#ลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นผิวถนน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่มอบหมายให้ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#พบปะพูดคุยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจภาคสนามกองสาธารณสุขฯ

#พบปะพูดคุยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจภาคสนามกองสาธารณสุขฯ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายวรพล ภัคสุข

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน

           รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมื

#เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และคณะผู้บริหาร

#เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และคณะผู้บริหาร
                “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 15 มิถุ

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน

#ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องของประธานคณะกรรมการชุมชน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก
   “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมื

#ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน งานป้องกันฯและงานเทศกิจ


รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของงานป้อ

#คณะผู้บริหารประชุมหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

#คณะผู้บริหารประชุมหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
บ่ายวันที่11 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริห

ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM

#ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายวิสุทธิ์ สุวิสุทธิ์

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายวิสุทธิ์ สุวิสุทธิ์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการทอด

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 มิถุนายน  2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้น

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 9  มิถุนายน  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

#เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาความสะอาดกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ ป้องกันเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ

#การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 วันแรก

#การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 วันแรก
            “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรม

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะ

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สม

#ผู้กำกับ สภ.บ้านไผ่ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ผู้กำกับ สภ.บ้านไผ่ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธ

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “กินผัก-ผลไม้ แบบไหนปลอดภัยโควิด-19”และ “ไม่มองข้าม5จุดหยุดโควิด-19

แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  “กินผัก-ผลไม้ แบบไหนปลอดภัยโควิด-19”และ “ไม่มองข้าม5จุดหยุดโควิด-19 

เปิดตัวคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต!

วันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดตัวคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) พร้อมเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซ

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวายาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

      เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ในเขตท้องที่จังหวัดขอนแก่น

#กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการ #สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564
โดยทำการ #เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  บ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสน

ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณแม่เคลือบ ศิลา

#ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณแม่เคลือบ ศิลา 
       “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบีบยก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบีบยก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
   เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบ สำหรับการเปิดรับสมัครการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เมื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดระยะเว

# ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและประธานคณะกรรมชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประชุมเตรีย

# ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและประธานคณะกรรมชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประชุมเตรีย

#กิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้าวันพฤหัสบดี 20/5/64 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธง

#กิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”เช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและพนักงาน

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 19-5-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 19-5-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 19  พฤษภาคม  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่รูปภาพที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
       เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดป่าสุมนามัย

#ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดป่าสุมนามัย
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิ

#พัฒนาความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5

#พัฒนาความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลใรการปฎิบัติงาน

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลใรการปฎิบัติงาน 
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าชัยวารินทร์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าชัยวารินทร์

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทุกเช้าวันพุธ พร้อมเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่เเสวง อมโร ณ วัดป่าชัยวารินทร์

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทุกเช้าวันพุธ พร้อมเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่เเสวง อมโร ณ วัดป่าชัยวารินทร์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
      หากมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าวสามารถติดต่อกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง หรือสำนักงานจัดห

รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2564 (GG)

#รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2564 (GG)
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิ

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดพล

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดพล
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รูปภาพที่แนบ หรือ แอดไลน์@121fpvui

ต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 7

#ต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 7 
         “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้อ

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5

 #ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 19.0

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดครั้งที่ 1/ 2564

#เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดครั้งที่ 1/ 256

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้พนักงานเทศบาลเข้าพักอยู่อาศัยในบ้านพักของเทศบาลและคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาล

#ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้พนักงานเทศบาลเข้าพักอยู่อาศัยในบ้านพักของเทศบาลและคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาล
      &nb

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"
          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดก

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง
        “รักษ์ถิ่น พัฒน

พิธีทอดผ้าบังสุกุลคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ

 

     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  ช่วงเที่ยงวันที่ 29 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

#ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

#ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 29 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศ

ปล่อยแถว ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 4
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ

#ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อจุ้งเล้ง แซ่โล้ว ซึ่งเป็นบิดาของนายชานนท์ ธนระพีโชติ
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 28 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เห

# ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่

# ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่
# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 3


        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรา

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 25

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเที่ยง วันอาทิตย์ที่

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 21.00-24.00 
      &ldqu

???? วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

???? วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ???? ผู้ป่วยรายใหม่ 2,438 ราย ???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 55,460 ราย ???? หายป่วยแล้ว 31,113 ราย ???? เสียชี

#ระงับเหตุอัคคีภัยร้านลำพูน เฟอนิเจอร์ ชุมชนหลักสิบสี่

#ระงับเหตุอัคคีภัยร้านลำพูน เฟอนิเจอร์ ชุมชนหลักสิบสี่ 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 24 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ป

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

#ปล่อยแถว ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ค่ำวันที่ 24 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 21.00-24.00 
      “

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเที่ยง วันเสาร์ที่ 24

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สมพิศ อุดม ซึ่งเป็นมารดาของนางสาววิลาวัลย์ อุดม พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

#ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่สมพิศ อุดม ซึ่งเป็นมารดาของนางสาววิลาวัลย์ อุดม พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 23

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

1. รับฟังความคิดผ่นระบบเทคโนโลยีสารสน

เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการออกตรวจ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสถานประกอบการ

#เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการออกตรวจ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสถานประกอบการ
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงค่ำวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 21-4-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 21-4-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมา

พิธีทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อเพ็ง เพียยุระ ซึ่งเป็นบิดานางอนงค์ ขอนประเสริฐดี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด วัดคุ้มจัดสรร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิง

ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อเพ็ง เพียยุระ ซึ่งเป็นบิดานางอนงค์ ขอนประเสริฐดี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 

#พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 19 เมษา

#ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 35

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ประชาสัม

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ???? เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
 

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานีบริการน้ำมันภายในอำเภอบ้านไผ่

#ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานีบริการน้ำมันภายในอำเภอบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือง

เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-15 เม.ย.64

#เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-15 เม.ย.64 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 11 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ต้อนรับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

#ต้อนรับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้ารดน้ำขอพร คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้ารดน้ำขอพร คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

#รดน้ำขอพรท่านปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

#รดน้ำขอพรท่านปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

#พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564

#ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ วันที่ 7 เมษายน 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

#ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศม

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่&nb

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540
รวม 5 บทความ
      1. เอาสามีไปใช้ฟรัๆ ไม่ได้นะ
      2. ไม่ให้เพ

ขอเชิญ ผู้มารับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญ ผู้มารับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564
โดยสแกน QR CO

#ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

 

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเท

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

#ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ทุกความเห็นมีความหมาย
โดยสแกน QR CODE ข้างบน
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

#ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

#ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือ

#ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

#ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้

การรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#การรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 2

เตรียมความพร้อมในการรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

เตรียมความพร้อมในการรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูร

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบา

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

   ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        &ldquo

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

วันนี้วันเลือกตั้งฯ 28 มีนาคม 2564 ออกไปใช้สิทธิเลือกคนดีมาพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรากันนะครับ

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่


      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3

สามารถสมัครเข้าร่ามกิจกรรมดังกล่าว ได้ทาง ID : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://www.kaotajat.com/login

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 3
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 25 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ กรรมการกา

ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

โครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 2
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุรพล สุวรรณชาติ กรรมการการเลือก

​ #ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ศิริโสภณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

 

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1

#ช่วงบ่ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

รับการตรวจประเมินขั้นต้นในการสมัคร เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#รับการตรวจประเมินขั้นต้นในการสมัคร เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวั

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1

#อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เขต 1
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมใจ มณีวงค์ ประธานกรรมการการเลื

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ

#ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ
    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา อปพร.

       เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะดำเนินการจัดกิจกรรมสถาปนาอปพร.และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ตั้งแต่แยกหอนาฬิกาจนถึงสี่แยก yamahaในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

      เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชั่นให้แพร่หลาย และเพื่อควบคุมโรคโควิด ไม่ให้แพร่ระบาด

ประชาสัมพันธ์การใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการให้บริการหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.ประกาศและชี้แจง เรื่องการให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.คู่มือการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไ

ประชาสัมพันธ์ โครงการศรีราชา พาเที่ยว พาชิม

      เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของศรีราชา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รวม ๕ บทความ
      ๑. เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรอ
      ๒. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น
      ๓. ได้โบนัสเยอะกว่าผมห

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17-3-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17-3-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอ

ประชาสัมพันธ์ข่าวคุ้มครองผู้บริโภค

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ เรื่องจับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจท

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโจันทรประสิทธิ์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโจันทรประสิทธิ์
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดจันทรประสิทธิ์ ชุมชนพระธรรมสาร

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดจันทรประสิทธิ์ ชุมชนพระธรรมสาร
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มีนาคม2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบา

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ เรื่อง แจ้งกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

โดยให้ทหารกองเกินที่มีรายชื่อเข้ารับการตรวจประจำปี 2564 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้
         1. นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ไปแก้ไขวันที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ณ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อ อย่าลืมเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564  โดยผู้ยื่น

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์กระจายสินค้า โลตัส ขอนแก่น

         เนื่องด้วยทางศูนย์กระจายสินค้า โลตัส ขอนแก่น เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานเบิกสินค้า ทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนมีนา

พิธีทำบุญตักบาตรสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครนักเรียนที่อายุครบ 2 ปีถึง 3 ปี 11 เดือนระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 10-3-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 10-3-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ

#เข้าแสดงความยินและต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่คนใหม่

#เข้าแสดงความยินและต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่คนใหม่
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าแสดงคว

ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดโพธิ์ชัย

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ ณ วัดโพธิ์ชัย

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

#ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564 วันที่ 3

#ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564 วันที่ 3 
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2564 นาย

#ต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

ประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference

#ประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอ

เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2564


       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร

งานเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอบ้านไผ่ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

งานบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง

#งานบุญมหาชาติ วัดศรีบุญเรือง 
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

#ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทสมนตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

#ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทสมนตรีประจำจังหวัดขอนแก่น
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารค้าปลีกส่ง

#ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารค้าปลีกส่ง 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5  มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2564

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5  มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

อบรมโครงการชุมชนรวมพลังลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 3 มีนาคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2562 และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบด่า

ประชาสัมพันธ์ระบบไลน์

"ปภ. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง

โดยมีเนื้อหาดังนี้     
1. ชุดข้อมูลการเลือกตั้ง https://1th.me/Jl7bX     
2. สื่อความรู้ จำนวน 12 เรื่อง https://1th.me/dwLxR     

ขอเชิญ ติดตามรับฟังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญ ติดตามรับฟังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. FM 91.00 MHz รับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รวม 5 บทความ     
     1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า     
     2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 4 /2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 4 /2564 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบ

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท

#ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 24/2/64

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดนันทพิมพาราม

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่านวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเม

ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบา

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษาร่วมบริจาคโลหิต

       ด้วย อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิ

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference

# ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

#ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโ

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ (ส.ถ./ผ.ถ.3/1)
          &nbs

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง  (ส.ถ.4/4)
&nb

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) 

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2

#ทีโอที สาขาบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่ 3 /2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17/2/64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 17/2/64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ พิกัดสถานที่ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ตามตารางกลุ่มย่อยแต่ละตำบลนะครับ

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ พิกัดสถานที่ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ตามตารางกลุ่มย่อย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่าย วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการแล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
        "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 13 กุมภา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผ่าน The Voice of Banphai


        "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

#ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันสุดท้าย)

#การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันสุดท้าย)
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายข

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่"  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน Web conference

#ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน Web conference 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

#อบรมโครงการ เรารักบ้านไผ่รักสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW ปี 2 "รักยังไงให้ WOW"

     ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเดือนแห่งงความรัก เพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW ปี 2 "รักยังไงให้ WOW&

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันแรก)

#การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี(วันแรก)
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นวันแรกของการรับส

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  <

#ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2564

ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

#ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

-จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

Link ดาวโหลด : http://www.klangkachedcity.go.th/

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23 ครั้งที่3

#ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23 ครั้งที่3
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้

#เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหารทุกเช้าวันพุธแด่พระสงฆ์และสามเณร “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภ

รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหล

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ ครั้งที่2/2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่1/2564

#ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่1/2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.โนนสมบูรณ์

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชาสัมพันธ์การพบเห็น "หมึกวงสายฟ้า" (Blue-ringed octopus)

     การพบเห็น "หมึกวงสายฟ้า" (Blue-ringed octopus) ซึ่งขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆในบริเวรตลาดนัด เนื่องจากหมึกสายฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากมีการบริโ

รายงานการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

สมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 27 มกราคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 27 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

#อย่าพึ่งทิ้ง ร่วมทำบุญบริจาคลอตเตอรี่เก่า ต่อบุญ ลุ้นโชค

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564

#การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 26 มกราคม 2564 นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้า

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ????วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ???? เวลา 11.30 น.

????วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ???? เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,500 ราย
???? หายป่วยแล้ว

#จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและวางสิ่งของบนทางเท้าและทางสัญจรสาธารณะ

#จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและวางสิ่งของบนทางเท้าและทางสัญจรสาธารณะ 
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 22 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษา

#รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษา
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้า

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564

#ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ วันที่ 20 มกราคม 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
       "รักษ์ถิ่น พัฒนา

ประกาศ ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
เปิดรับสมัคร ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564&

ประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17)

???????? ประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดดำเนินการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดกา

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 19 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชาสัมพันธ์โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"

เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการ Recycle และกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสำนักงานฯ เป็นจุดรับคืนซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง นำส่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการจัดการอ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
       "รักษ์ถิ

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4972454552796324

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่รอการรักษา

รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่และอปท.ในอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคโลหิตและขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเด

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเม

#วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

#วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 17 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน และ นางวิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ

#เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน และ นางวิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2564

# ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
  &n

งพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564
     "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมือง

การถ่ายทอดสดการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4924255474282899

ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนมกราคม 2564

# ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
&

#ประชุมบรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่

#ประชุมบรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 6 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4919140751461038

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540รวม

5 บทความ 

1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ 
2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา 
3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 
4. บทควา

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23

#ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่1 หมายเลข23
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 6

#เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

#เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 5 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2563

#ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2563
      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติห

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เข้ารายงานตัวด่วน

ขอนแก่น ออกประกาศให้ประชาชนชาวขอนแก่นที่เดินทางกลับมาจากระยองเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของท่านด่

ยกเลิกกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ #วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/banphaimuni/photos/a.734700533

#ประชุมแนวทางการดำเนินงานรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

#แสดงความยินดีกับท่าน วิชัย ทองคำ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

#แสดงความยินดีกับท่าน วิชัย ทองคำ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
 เช้าวันที่

พบปะและอวยพรเนื่องในวันศริสต์มาส น้องๆ หนูๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต

#กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

เปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

#กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

      "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

#ปั่นจักรยานประสานใจ ทุกวัยรักสุขภาพ

ลงพื้นที่ตลาดไนท์ คัดกรองวัดอุณหภูมิ ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19

#ลงพื้นที่ตลาดไนท์ คัดกรองวัดอุณหภูมิ ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุ

ลงพื้นที่ออกให้คำแนะนำสถานประกอบการตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

#ลงพื้นที่ออกให้คำแนะนำสถานประกอบการตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
          "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงค่ำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

#ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบ้านไผ่

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

 #ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือ

กราบนมัสการ พระครูพิพัฒนสารคุณ(หลวงปู่แสวง อมโร)

โครงการปั่นจักรยานประสานใจ ทุกวัยรักสุขภาพ

ชมรมจักรยานบ้านไผ่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ โครงการปั่นจักรยานประสานใจ ทุกวัยรักสุขภาพ ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00น ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอ

#พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สูงอายุ โรงเรียนสุขใจสูงวัยเมืองไผ่ ประจำปี 2564

ให้การต้อนรับประธานกรรมการการเลือกตั้ง

#ให้การต้อนรับประธานกรรมการการเลือกตั้ง
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้การต้อน

พร้อมกันรึยังถึงเวลาชาวบ้านไผ่รวมใจออกมาใช้สิทธิ

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”บ่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

#ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 17 ธันวาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไ

#ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2564

#ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 17 ธันวาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เ

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ท่านสุนทร ธรานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

#พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ท่านสุนทร ธรานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ค่ำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 256

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

              “ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีส

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

#ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2564

#การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

#การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลื

#เปิดอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันภัยสังคมประจำปี 2564

#เปิดอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันภัยสังคมประจำปี 2564
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิ

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

#เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

#กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายไ

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     

พิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ขอเชิญพสกนิกรชาวอำเภอบ้านไผ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมื

#วางแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในด้านต่างๆ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่ว

พิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ครบรอบ 223 ปี

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำคณะนางรำชุมช

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ https://www.youtube.com/watch?v=

ประชุมผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

- ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

โครงการประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
      เป็นประธานเปิดโครง

ประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยเมืองบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิธีใหม่

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิธีใหม่โดยได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างปร

กิจกรรมโรงเรียนสุขใจ สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนสุขใจ สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การดูแลส

ประชุมการดำเนินการในการปฏิบัติราชการตามกระบวนการลดขั้นตอนและวิธีปฎิบัติงานให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการในการปฏิบัติราชการต

ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    มอบหมายให้เจ้าหน

เป็นประธานเปิดโรงเรียนสุขใจ ผู้สูงวัยเมืองไผ่ ประจำปี 2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโรงเรียนสุขใจ ผู้สูงวัยเมืองไผ่ ประจ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดังเอกสารแนบนี้

กองสวัสดิการสังคมจะลงพื้นที่ชุมชน รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505

ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งเเวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลรูปแบบการสอบถามข้อมูล และการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พรัอมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าห

ต้อนรับคณะการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง 

ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชา

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศ

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงค่ำวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทย ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้า

กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดป่าสุมนามัย

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแห่กฐินสามั

ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มอบให้แก่นางสายสวาท จินดา ชุมชนห้วยทราย และนางกัณหา หล้ามณี ณ ชุมชนห้วยทราย ชุมชนศรีบุญเรือง

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมื

อบรมโครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ หอประุมประชาเมืองไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ โดยชมรมผู้สูง

คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน ร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส

มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือการจัดงานศพ นายบัญญัติ กองสมบัติ จำนวนเงิน 3,000 บาท

บ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบเงินสงเคราะห์

รับการประเมินและให้ข้อมูลผู้บริหารองค์การ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

เพื่อฟื้นฟูเศรฐกิจจนถึงระดับฐานรากโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของปร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทกสนศึกษาต่อเนื่อง (ห

ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2020 ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit, และ Privacy&Security Summit

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได

ประชุมการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่

ประชุมแนวทางในการจัดกิจกรรมการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟบ้านไผ่ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่

" รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ "
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำน

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่1

 รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

" รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ " วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึ

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ในงาน ท่านจะได้พบกับกิจกรรมหลายประเภท อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงค

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิ (หลังเก่า) และลานปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุมนามัย ชุมชนสุมนามัย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยชมรมแอโรบิคอำเภอบ้านไผ่

เย็นวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ห

โครงการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ ห้องประชุมไพจิตร

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกอง

ประกาศ (แบบ สด. ๓๙)

ประกาศ (แบบ สด.๓๙) เพื่อประกาศแจ้งเตือนให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ เกิดปีมะโรง อายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี (อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์) ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๙) ด้วยตนเอง ต

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ประชุมคณะทำงานประเมินผู้บริหารองค์การ เพื่อพิจารณาเอกสารและผลการประเมินและประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 7/2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

นางสาวสุวัชรา ภูจอมดาว นักวิชาการศึกษา และนางสุพัตรา สุรพล พนักงานครูเทศบาล สังกัด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เข้ารายงานตัวและรับมอบโอวาทจาก นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" นางสาวสุวัชรา ภูจอมดาว นักวิชาการศึกษา และนางสุพัตรา สุรพล พนักงานครูเทศบาล สังกัด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต 
    เข้ารายงานตัวและรับมอบโ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ

งานฌาปณกิจศพคุณแม่น้อย ฉลองภาค มารดาของนายชาญฉกาจ ฉลองภาค ลูกจ้างประจำ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
     เข้าร่วมงานฌาปณกิจศพค

ต้อนรับคณะศึกษางานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2563 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเ

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางน้อย ฉลองภาค มารดาของนายชาญฉกาจ ฉลองภาค ลูกจ้างประจำ ณ ชุมชนศาลเจ้า ข้างวัดจันทรประสิทธิ์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงค่ำวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางน้อย ฉลองภาค มารดาของ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
  บ่ายวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเ

ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนพิการ ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
บ่ายวันที่ 30 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ นายก

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน จำนวนเงิน 3,000 บาท โดยมอบให้กับนางแดง สวยกลาง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการส

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนพิการ ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
บ่ายวันที่ 29 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ นายก

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยประจําปี 2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 6 ช ประชาร่วมใจ

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง

โครงการแกนนำอาหารปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5.

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

โครงการหญิงไทยปลอดภัย ไร้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

ร่วมมอบข้าวสารให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย “โนอึล” ณ มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคาระห์ “จีไผ่เกาะ”

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมมอบข้าวสารให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย “โนอึล&rdqu

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วย และหยุดยั้งวัณโรคในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงาน

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนดีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 22 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ท

โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 22 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น.

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศ

โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปี 2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
ช่วงบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานปิดโครงการอบรมคร

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 18 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ3 (โซนร้อน)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเท

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

 "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับผ

กิจกรรมอบรมตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วมประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจคำขอการรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
      เป็นประธานการประชุมค

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

อบรมโครงการรู้เร็ว ตรวจเร็ว ปลอดภัยรอดตาย ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้า

โครงการประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 11 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสรภัญญ์ นำพาเสวนาธรรมนำทาง รู้ศาสนพิธี มีจิตอาสา พัฒนาด้วย 5 ส

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เ

เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ร่วมถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย(มหานิกาย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือในการทำงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 9 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือในการทำงาน ด้วยระบบการป

ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชน

ร่วมหารือปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เห

งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุทธิศักดิ์ ประจันตะเสน บิดาของนางเจนรวี ประจันตะเสน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหล

กิจกรรมจิตอาสาทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริ

เผาทำลายเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎ์และบัตรประชาชนที่หมดอายุในการเก็บ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ศูนย์อำนวยการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่นายกรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กันยายน 2563 นายปัญญา บัวแสง ป

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อพิจารณาหารือ ข้อราชการต่างๆ ร่วมกับหัวหน้าส่วนการงาน และหัวหน้างาน ณ ห้องปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ

ประชุมประจำเดือนกันยายน หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่

มอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

เปิดอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และศนย์สุขภาพเมืองไผ่ฯ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปัญญา บัวแสง

ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กรณีท่อแตกฉุกเฉิน รายละเอียดตามประกาศ

 วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เ

อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5/2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่2

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

โครงการใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 25563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 25563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ร่วมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้ประชุมหารือ ประเมินสภาพปัญหาครอบครัวและหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัว

26 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้ประชุมหารือ ประเมินสภาพปัญหาครอบครัวและหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวจิลติวัล จันทร์สว่าง

 

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายทรัพย์ทวี อินทร์ราชา จำนวนเงิน 3,000 บาท

ช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

โครงการ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีเต้นแอโรบิค ณ ชมรมแอโรบิคมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

โครงการ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีเต้นแอโรบิค ณ ชมรมแอโรบิคสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

โครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

โครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลนางสาวดาวรรณ ภูเ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

กิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"  กิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอุณภูมิ ผู้ค้าและผู้ที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมื

มอบรถโย้กให้คุณพ่ออนงค์ เกษมสุข ชุมชนพระธรรมสาร

ช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาลตำบ

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาล

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

อบรมโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัว

โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care giver

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์

เช้าวันที่ 10 เมษายน 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

เปิดอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอ

อกหน่วยบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานเชิงรุก (I see you)

เช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที

โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เช้าวันที่ 17 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

การแข่งขันกีฬานักเรียน บ้านไผ่เกมส์

ช่วงบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบั

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

 

ติด

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน เพื่อเยาวชน ประชาชน

เย็นวันที่ 29 มีนาคม. 2562. ท่านดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจา

งานประเพณีลอยกระทง

ช่วงค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฎิบ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เช้าวันที่ 12 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏ

จัดโครงการงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

ร่วมงานทำบุญใส่บาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์เมืองบ้านไผ่ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฎิบัต

มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ 22-7-62

เช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2562. ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

การประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน 2562 11-4-62

เช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากท่า

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายปัญญา บัวแสง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการสานสัมพันธ์สายใยแห่งรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า

ประชาสัมพันธ์ New Normal เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง ชีวิตวิถีใหม่

เอกสารประชาสัมพันธ์ New Normal เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง ชีวิตวิถีใหม่ เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่

เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหล

อบรมโครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อ

อบรมโครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำไหล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ร่วมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหลวง

เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ลงพื้นที่สำรวจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำรอระบาย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563

ช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเ

อบรมโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์โค ในเขตเทศบาล ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการร่วมมือ ร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"บ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ร่วมต้อนรับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง
     ร่

เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 2563

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค - กระบือ และมอบโค - กระบือไถ่ชีวิต และ ใ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
ช่วงบ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่ว

อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ทุกวันพุธ

พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูบริหารวัฒนกิจ(บุญธรรม ธมมโชโต)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเเรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเเรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและประกาศกร

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ผู้ที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ภายในถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่

ร่วมต้อนรับนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่&nb

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเเวงใหญ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งใหม่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายปัญญา

ติดตามการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1

"รักถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอ

การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาศขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ลงพื้นที่พัฒนาความสะอาด Big Cleanning ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายแพทย์ อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

คลีนนิ่งพัฒนาความสะอาด โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก่อนเปิดภาคเรียน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยกา

กิจกรรม Big Cleanning ในศาสนสถาน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
ช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
  มอบหมายให้ นาง

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั้งหลาย

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั

ตั้งการ์ดอย่างต่อเนื่อง จุดคัดกรองเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" จุดคัดกรองอุณภูมิ พนักงานและผู้มาติดต่อราชก

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. จากแฟนเพจ LiveNBT2HD

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การถ่ายท

จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบ้านไผ่

สาระควรรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ดังนี้ ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าที

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที

กิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

 

 

เย็นวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ป

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563
---------
>>> ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง

ปรึกษาหารือเเนวทางปฏิบัติร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ดำเนินการเปิดท่อระบายน้ำ นำเศษหินและดูดโคลน ที่ขวางทางน้ำ เป็นสาเหตุให้น้ำระบายไม่ทัน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ให

การถ่ายทอดสด Live Streaming

เข้าร่วมเปิดตลาดสินค้าเกษตร NEW NORMAL กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์ COVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานฯ

กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น

Big Cleaningภารกิจที่7 ปฏิบัติการครั้งที่3 ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

มอบถัง SAVE เมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ....

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดั

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 18-05-63

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่

ระวังบุคคลแอบอ้างเป็น ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ

ประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ได้รับการร้องเรียนว่า มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่"ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ"(บุคลากรในกระทรวงก

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

การถ่ายทอดสด Live Streaming 11 พ.ค. 2563

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารCOVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีรดน้ำศพ นางสาวบุญญาพร ผาสม (ปลัดบุ๋ม) ปลัดเทศบาลตำบลชนบท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เที่ยงวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสุภาภรณ์ คำภ

โรงทานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และเ

Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 29 เมษายน 2563 Chef Banphai Team เทศบาลเมืองบ้าน

รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง จำนวน 1000 บาท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง  จำ

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไข่ไก่ ข้าวสาร และเครื่องปรุงรส

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไ

รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 1,000 บาท โดยมีนางสาวกันยารัตน์ ขันขวา (บุตรสาว) เป็นผู้แทนนำมอบ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศ

รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขวด เนื้อหมู 5 กิโลกรัม และข้าวสาร 2 ถุง จากนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมครอบครัว

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขว

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาดถนน ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 13

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 27 เมษายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

เข้าสวัสดีเนื่องในวันปีใหม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

โครงการ Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณ ป้ายรถเมล์ ตามจุดเสี่ยง

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและยาชุดพระราชทานแจกจ่ายให้กับจิตอาสาโควิด-19

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 เมษายน 2563)"

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวัน

โครงการเชฟบ้านไผ่ทีม ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน 19ชุมชน 411คน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ได้รับความเดือดร้อ

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ปฏิบัติการครั้งที่ 11 การล้างถนนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด- 19

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ ปลัด

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนปฏิบัติการต้านโควิด 19

ช่วงเที่ยงวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย

ร้บมอบชุดPPE และหน้ากากผ้า จำนวน 45 ชุด จากคุณอรรจมาภรณ์ อัฑฒกรยลสุข โรงสีเลียงฮงไชย ห้องภาพลัคน์ สตูดิโอ ร้านกรุงทองเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อนๆ

ช่วงเช้าวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
 มอบหมายให้ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร้บมอบชุดPPE แล

รองผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมปฏิบัติการล้างถนนครั้งที่10

เย็นวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้ารับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย  จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประ

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ Chef Banphai

ช่วงเช้าของวันนี้  17 เมษายน 2563 นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท  ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อร่วมสน

ประชุม 16-04-63

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ร่วมบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคร่วมโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 16 เมษายน 2563 นางสาวเรณู

รับมอบเนื้อหมูสด จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

รองผู้ว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อปท.ในอำเภอบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ็คและเจลล์แอลกอฮอร์ 2 แกนลอน

เช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

ช่วงเช้าวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

เชฟบ้านไผ่ทีม แจกจ่ายอาหารให้ผู้เดือดร้อน 17ชุมชน 322คน

บ่ายวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา