menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนเพื่อขุดผิวจราจร เส้นถนนเจ้าเงาะและเส้นถนนประชุมธนสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวก ในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน