menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

...........ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
...........พบกับกิจกรรม การแสดงของน้องๆหนูๆ จากโรงเรียนต่างๆ การเล่มเกมส์ และกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแจกของรางวัลจากหน่วยงานในเขตอำเภอบ้านไผ่ แล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ค่ะ