menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ3 (โซนร้อน)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง
ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ3 (โซนร้อน) "โนอึล" ฉบับที่ 2 (175/2563) เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และป้องกันหากมีสถานะการน้ำท่วมฉับพลันในเเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รวมทั้งมีข้อปรึกษาหารือร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=4418786008163184