menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนายบัลลังก์ อรรณนพพร

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้การต้อนรับนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าหารือในเรื่องของการร่วมพัฒนาถนน พัฒนาพื้นที่ในอำเภอบ้านไผ่https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3116142928427505