menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 17 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
“หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตนวัตกรและผู้บริหารมืออาชีพ ในยุคประเทศไทย 4.0 เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก นายช่าง และผู้บริหาร” 
ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 17 มิถุนายน 2562 ht