เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค “หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตนวัตกรและผู้บริหารมืออาชีพ ในยุคประเทศไทย 4.0 เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก นายช่าง และผู้บริหาร” ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 17 มิถุนายน 2562 ht