เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ........เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ https://www.facebook.com/spugraduateschool/