menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวดาวรรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เดินทางเพื่อเข้ารับมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่