เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อเดินทางไปทำงานเกาหลี

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อเดินทางไปทำงานเกาหลี รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th