เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 63 (042)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 62 (042)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>