เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference

# ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference
       "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่(ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่) มอบหมายให้นางสุภาภร คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
        เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference โดย application zoom  โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งที่ 194/2564 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน 
-------------------
#รักษ์ถิ่น #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762  , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.5124362397605538