menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เคารพธงชาติสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2562

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการทุกกอง/ฝ่าย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมการทำงานให้บริการพี่น้องประชาชน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม