menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

นางรำชาวบ้านไผ่ ซ้อมรำบวงสรวงขอนแก่น 222ปี

เย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมบันทึกกิจกรรมการซ้อมรำบวงสรวง ขอนแก่น 222 ปี ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม