เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2566

ประกาศอำเภอบ้านไผ่ (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2566

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566

**สมัครด้วยตนเอง** ในวันและเวลาราชการ ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-272642 ต่อ 19 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้