menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เข้าสู่ปีที่5 ย่างเข้าปีที่6 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ที่มาเที่ยวชิมช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เป็นอย่างสูงและทำให้มีผู้คนมาถนนคนเดินแห่งนี้ติดอันดับต้นๆของจังหวัดขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม