menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การอบรมกำหนดการทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการอบรมกำหนดการทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูลเพิ่ม