menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี

เย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ณ ชุมชนประเสริฐแก้ว ชุมชนหลักสิบสี่และชุมชนสมหวังสังวาลย์2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม