menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชุมชน 09-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ณ ชุมชนโนนสวรรค์ ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ชุมชนขนมจีน2000 และชุมชนกกแดง

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิม