menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ 2562

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการโรงเรียนสุขใจ สูงวัย ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและประธานคณะกรรมการชุมชน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

 

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3145325922175872คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม