menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (ชุมชนโซนเทศบาล)

ช่วงบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนเทศบาล) ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยากร และประธานชุมชนเขตเทศบาล ร่วมพิธีเปิดในบ่ายวันนี้

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม