menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการ คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร (พื้นที่ อ.บ้านไผ่)

กำหนดการ
พิธีเปิดโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร(พื้นที่ อ.บ้านไผ่)
วันที่ 26 พฤษศจิกายน 2562
ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านไผ่

-15.00 น ลงทะเบียน

-16.00 น พิธีเปิดโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร(พื้นที่ อ.บ้านไผ่) โดยนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไป่ เป็นประธานฯ

-16.30 น ปล่อยขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนบ้านไผ่ - โรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่) ไป-กลับ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

-17.30 น พิธีปิด / ถ่ายภาพที่ระลึก