menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น ...........ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2562 รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/fileDir/proGen/20190117-Mahadthai%20jan2019.pdf