menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

.การกำหนดเพิ่มวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวัน Off-Peak สำหรับอัตรา TOU ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสาร และลิ่งที่แนบมาค่ะ
https://bit.ly/2XlAtne ------> ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแนบท้ายปฏิทิน Off-Peak ปี 2562