เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (018)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (018)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (018)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (018)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>