menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลร่วมกับประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในเช้าวันนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม