menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิ มาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิ มาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

???? วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
????ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

✳️ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2562 นี้

???? ประเภทกิจกรรม/ค่าสมัคร
ประเภททั่วไป ค่าลงทะเบียน 350 บาท
ประเภท VIP ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
#ระยะทาง
FUN RUN 5.3 กิโลเมตร
MINI MARATHON 9.8 กิโลเมตร

#วัตถุประสงค์
-ค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชภิเษก 4 พฤษาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโดยกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพเพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม