เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งโรงเรียนบ้านไผ่ครบรอบ 75 ปี กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา และงานราตรี 75 ปี คืนสู่เหย้าชาว ข.ก.5

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งโรงเรียนบ้านไผ่ครบรอบ 75 ปี กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา และงานราตรี 75 ปี คืนสู่เหย้าชาว ข.ก.5
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น