เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง

#ปล่อยแถว ลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือพื้นที่เสี่ยง
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 30 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ปล่อยแถว เดินเชิญชวนให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการโดยให้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักหรือพื้นที่เสี่ยง และนั่งในรถตั้งแต่ 2 คน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อสกัดการระบาดของโควิด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากอำเภอบ้านไผ่ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ผู้แทนจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พื้นที่ชุมชนและตลาดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ #SAVE BANPHAI #ANTI COVID-19 ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่
-------------------
#รักษ์ถิ่น  #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @เทศบาลเมืองบ้านไผ่
????Tel :  0 4327 2661 , 0 4327 2642  
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262 
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th