menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โปรดยื่นเอกสารและชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น

# การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดตามภาพที่แนบมา