menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

เย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค โดยชมรมแอโรบิค สภ.บ้านไผ่ ณ ลานออกกำลังกายสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม