menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวัด สุขาสร้างสุข

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรมทำความดี โครงการวัด สุขาสร้างสุข โครงการรณรงค์พัฒนาความสะอาดภายในวัด ณ วัดป่าปทุมมาวราราม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม