menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะ “SEARO INTERNATIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING EMERGENCY AND TRAUMA CARE “

ช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล และคณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับคณะ “SEARO INTERNATIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING EMERGENCY AND TRAUMA CARE “ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลผู้บาดเจ็บและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม