menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดขอนแก่น ให้บริการทำบัตรประชาชนแก่นายธนวัตร คำอ้น ณ ชุมชนแก้วทรานี กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ให้บริการในช่วงเช้าของวันนี้

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม