menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการพีธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช(ในส่วนภูมิภาค) วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ วัดจันทรประสิทธิ์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น    :::: ดูรายละเอียด ::::