เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566
นวัตกรรมด้านการเกษตร ชนิดดอกไม้ พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น