เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (025)

 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

          -นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

           -นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร>>