menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น .........เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 14-16 มกราคม 2562 ท่านที่สนใจรับรายละเอียด...