เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

​​รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริไปปฎิบัติ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566 ) ประจำปีงบประมาณ2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

​​รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564 รอบ 6 เดือนแรก (040)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563 สรุป รอบ12เดือน (041)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 รอบ 6 เดือนแรก (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 สรุป รอบ12เดือน (ตุลาคม2561-กันยายน2562) (041)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 รอบ 6 เดือนหลัง (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 รอบ 6 เดือนแรก (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>