เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

​​รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

​​รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564 รอบ 6 เดือนแรก (040)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563 สรุป รอบ12เดือน (041)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 รอบ 6 เดือนแรก (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 สรุป รอบ12เดือน (ตุลาคม2561-กันยายน2562) (041)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 รอบ 6 เดือนหลัง (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 รอบ 6 เดือนแรก (040)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>