เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

KFC โลตัสเอ็กตร้าโนนม่วง

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ

พร้อมเริ่มงานจำนวน 6 อัตรา

ต่ำแหน่ง

คุณสมบัติ วุฒิม.3ขึ้นไป

เพศชาย 4 คน

????????‍♀เพศหญิง 2 คน

อายุ 18 - 28 ปี

ขยันอดทน มีใจรักงานบริการ  ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี สามารถทำงานเป็นกะได้

หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

สนใจสมัครเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่สาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

085-4877317

เอกสาร : วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชน