menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561(18-22 มค 2561)

      การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2561 ณ สนามสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 32 ทีม ดังนี้

1 .รุ่นเยาวชนชาย (อายุไม่เกิน 16 ปี) จำนวน 16 ทีม 
2. รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 16 ทีม

      ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่11 มกราคม 2561 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โทร. 0 4327 2642 ต่อ 19 หรือ โทร. 09 3379 9359 (คุณสมจิตร)..