menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม

เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง ประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในวันที่31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3073038309404634