เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่องกล้องจุลทรรศน์ ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและกิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science film

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่องกล้องโทรทรรศน์ ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและกิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science film ในเทศกาล Science film festival พร้อมแจกของรางวัล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ลานเทศบาลเมืองบ้านไผ่