เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ผลการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รายงานการผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559  ดาวน์โหลดเอกสาร>>