เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) #เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต #สามารถสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท #หรือออนไลน์ #รอบการจ่ายเงิน • งวดค่าแรง ทำงานวันที่ 1 - 15 จ่ายวันที่ 25 • งวดค่าแรง ทำงานวันที่ 16 - 31 จ่ายวันที่ 10 ของเดือนถัดไป #รับสมัครวันจันทร์ถึงวันเสาร์ #ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.043-262000 ต่อ3112 , 082-0059162