เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และ

#กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ 
วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม