menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนเมืองไผ่ 6 ช.ประชาร่วมใจ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายสมยศ พงษ์ศีริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม