เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนขอใช้บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงละผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใช้บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน
กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงละผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล