เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

    - ประกาศเจตนาอารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

    - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy "งดรับ -งดให้"  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

    -