เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy

​​ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

    - ประกาศเจตนาอารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ  No Gift Policy    

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

    - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566  ดาวน์โหลดเอกสาร   

     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy งดรับ - งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด  ดาวน์โหลดเอกสาร   

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

     - รายงานการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวน์โหลดเอกสาร  

    - แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน )  ดาวน์โหลดเอกสาร  

    - รายงานการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวน์โหลดเอกสาร