menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดโครงการวันเรารักบ้านไผ่ โดยมีการแสดงของเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและการประกวดธิดาดอกลำดวน ซึ่งผลการประกวดธิดาดอกลำดวนในครั้งที่ รางวัลที่ 1 หมายเลข2 นางศิลป์สมพงษ์ อภัยนนท์ รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่หมายเลข6 นางสุวภัทร หมู่โยธา รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 19 นางสาวยตา ไชยมุง โดยมีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้รับเกียรติจากประธานสภาเทศบาลฯรองประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯญ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3058278334213965