เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540
1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ
2. บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3. บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม
4. บทความเรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
5. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/folderview?id=1p6ohMwtmokkuxCDEleuk1gFTF4j7WW1z